Mladinski Center ULCA: slabih 100 kvadratov svobode!

Kaj je ULCA?

Mladinski Center ULCA ponuja nov prostor mladinske participacije, kulturnega in športnega udejstvovanja in informiranja, predvsem mladih.
Mladi za mlade, pridte na ULCO!

ULCA je odprta vsak dan v podhodu glavne železniške postaje v Ljubljani (Trg Of 10) in ponuja pester in raznolik program. Center se odpira v sodelovanju, z Mestno občino Ljubljana, s Športno kulturnim društvom GOR in z Zavodom za izobraževanje in kulturne dejavnosti Bob.

Mladinski Center ULCA, smo ustanovili mladi, ki prepoznavamo hip hop kulturo in mladinsko delo, kot platformo za aktivno udejstvovanje v družbenih procesih. S centrom ozaveščamo učne procese znotraj hip hop kulture, ustvarjamo okolje za predajanje znanja, krepimo kompetence na področju načrtovanja in izvedbe projekta ter s tem zvišujemo svoje (samo)zaposlitvene možnosti. ULCA vzpostavlja varno in spodbudno vrstniško okolje, ki omogoča občutek pripadnosti. To nudi mlademu prostor izražanja, soustvarjanja, samouresničitev v nasprotju s prevladujočim trendom spodbujanja tekmovalnosti in potrošnje.

Center ponuja široko paleto novih mednarodnih kulturnih programov, neformalnih izobraževalnih programov, informacijsko in infrastrukturno podporo. Center razširja dejavnosti v mladinskem sektorju in razvija nove dolgoročne programe, ki vključujejo mlade iz lokalnega, regionalnega in mednarodnega okolja.

sl_SISlovenian